Kvalitetspolicy

   
Lyckes Produktionsverktyg AB ska tillhandahålla
produkter och tjänster, som uppfyller våra kunders krav
och förväntningar.


Alla anställda ska åstadkomma ständiga förbättringar för
att minimera våra kvalitetsbristkostnader.


Ledningen skapar förutsättningar som gör det möjligt att
uppfylla dessa krav.


Engagera våra leverantörer för att åstadkomma ständiga förbättringar.
     kontroll  

Lyckes Produktionsverktyg är sedan 1995 kvalitetscertifierat ISO 9001:2000, EN 45012

 
     
DEA maetprobe  
Tempererat mätrum

   
Miljöpolicy

Lyckes Produktionsverktyg är ett medelstort företag som tillhandahåller
produkter och tjänster som uppfyller våra kunders krav och förväntningar.

Lyckes PV Ska genom ökade kunskaper hos medarbetare ständigt
förebygga och
förbättra verksamheten i riktning mot minskade utsläpp till luft,
mark och vatten.
Vi ska aktivt söka information om nya tekniska lösningar
för att minska verksamhetens miljöpåverkan
Vi ska följa gällande lagkrav och
andra krav samt verka för att samhället känner tilltro till vårt miljöarbete.

skott  

Lyckes Produktionsverktyg AB är miljöcertifierade enligt ISO 14001  

 
Arbetsmiljöpolicy

Inom Lyckes Produktionsverktyg AB undviker vi så långt det är möjligt
skador och sjukdomar beroende på arbetet eller dess utformning.


Vi har en grundsyn att alla ska trivas och utvecklas på arbetstiden.
Arbetsmiljön är ett av våra hjälpmedel för att nå bättre lönsamhet och
den kvalitet som våra uppdragsgivare kräver.


Vi arbetar för en rak och öppen kontakt mellan anställda och samarbetar
kring arbetsmiljöfrågor.


      Poreba  
                                 bv certification iso 9001   bv certification iso14001